HomeTosiboxAlgemeenWLAN Client Instellen

1.5. WLAN Client Instellen

Om een Tosibox 100 of 500 in een WLAN op te nemen worden de volgende stappen ondernemen.

Koppel de Lock via de WAN met het internet of koppel de PC rechtstreeks via de ServicePort.

Kies in Menu de tab NETWORK en WLAN.

Klik de EDIT button en activeer de WLAN middels de ENABLE button.

Kies als mode CLIENT.

Vul bij NetworkName de naam van het Wifi netwerk waar de lock verbinding mee moet maken en vul in de Tab WirelessSecurity de toegepaste beveiliging in en vul het benodigde wachtwoord in.

Sluit af met SAVE en wacht tot de lock opnieuw opgestart is.

Als alles goed gegaan is staat de Wifi informatie nu in het status scherm


Voor beschrijving met afbeeldingen zie bijgevoegde pdf.

Downloads

This page was: Helpful | Not Helpful