HomeLoytecDaliScene krijgen in WEB UI een 0.0 waarde

7.6. Scene krijgen in WEB UI een 0.0 waarde

Er is geconstateerd dat Scene in WEB UI een waarde van 0.0 kan genereren terwijl deze uitgesloten is in de LINX configurator door gebruik te maken van "— — "  .

Echter kan bij het laden vanuit de LINX configurator van "— — "   veranderen in de waarden 0.0. Een gevolg hiervan is dat de lampen in de Scene mee doen.

Dit probleem is bekend en gemeld bij Loytec.

Een tijdelijke oplossing hiervoor is om de waarde 0.0 te vervangen door "— — " in de WEB UI.

Knowledge Tags

This page was: Helpful | Not Helpful